Handleplaner for Natura 2000-områder

I Svendborg Kommune er følgende områder omfattet af Natura 2000-lovgivningen

  • Søer ved Tårup og Klintholm
  • Skove og Søer syd for Brahetrolleborg
  • Sydfynske Øhav
  • Rødme Svinehaver

Kommunen har netop offentliggjort handleplaner for disse områder og DN Svendborg er høringsberettiget i sagen. Du kan se vores høringssvar efter fristens udløb den 15. december. Du kan læse mere om kommunens handleplaner på kommunens hjemmeside ved at følge linket her: https://www.svendborg.dk/nyheder/natur-og-miljoe/forslag-til-natura-2000-handleplaner-2016-2021-svendborg-kommune-i-offentlig