RØDME SVINEHAVER

Otte kilometer nordvest for Svendborg ligger et paradis af et lille overdrev. Mellem skove og dyrkede marker er Svinehaverne placeret allerøverst på en bakkekam. Her er smukke udsigter, græssende kreaturer, mange planter og ingen trafikstøj overhovedet. I et tæt opdyrket land er sådanne overdrev desværre blevet en sjældenhed – og her ligger et af Fyns flotteste!