Svendborgs lokalafdeling er en ud af 95 lokalafdelinger i Danmark. Afdelingen består af 12 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt associerede medlemmer.

- Vi arbejder for et bedre miljø og bevarelse af naturværdier
- Afdelingen er hørings- og klageberettiget i lokale sager
- Vi arrangerer naturture, affaldsindsamling,
- Hvert år i november afholder vi et årsmøde
- Vi samarbejder med andre grønne organisationer
- Vi er med i forskellige netværk der arbejder for natur og miljø