Danmarks Naturfredningsforening er med til at sikre at lovgivningen på områder som natur, miljø, fredninger, skove, vandforsyning, husdyrtilladelser, fortidsminder og planområdet bliver overholdt.

Dette skyldes at Danmarks Naturfredningsforening har hørings- og i visse tilfælde også klageret på disse områder.

I DN Svendborg har vi fordelt områderne imellem os, således at der typisk er mindst to bestyrelsesmedlemmer på et område. Vi reagerer, hvis der begås ulovligheder i forhold til disse lovgivninger og indberetter til de relevante myndigheder.