Årsmødet har en fast dagsorden med oplæsning af bestyrelsens årsberetning og valg til bestyrelsen. Det er også på dette tidspunkt at forslag fra medlemmerne kan behandles i henhold til vedtægterne. I DN Svendborg er vi dog åbne for forslag hele året rundt. Du kan læse mere om hvad vi arbejder med i løbet af året ved at læse bestyrelsens årsberetninger, som du finder nedenfor. På årsmøderne har du også mulighed for at stille op til bestyrelsen som medlem eller som suppleant. Du kan også melde dig som frivillig og bidrage med din viden og/eller arbejdskraft i forbindelse med DN Svendborgs aktiviteter. Vi kan altid bruge nogen der er villige til at yde en indsats - uanset om denne er lille eller stor.